De meeste mensen denken dat architecten bepalen hoe de inrichting van ons land eruit ziet, maar zij moeten natuurlijk wel eerst een opdracht krijgen voordat er iets gebouwd wordt. De opdrachtgever heeft vaak een stevige vinger in de pap bij de totstandkoming van een ontwerp, al is het maar omdat deze de architect kiest en de randvoorwaarden schept. De Gouden Piramide is de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in architectuur en stedenbouw die jaarlijks in november wordt uitgereikt. Ieder jaar zendt de AVRO een serie portretten uit van de genomineerden. Blauwestad was de winnaar van 2005. Inmiddels wonen er mensen, maar in 2005 was de aanleg van Blauwestad nog maar net begonnen. In dit fragment vertellen de pioniers over hun droom.

website Gouden Piramide