In deze korte film in opdracht van Fontys OSO vertellen studenten van de opleiding Master SEN over hun onderwijspraktijk en hoe Fontys ze daarin verder helpt. Oorspronkelijk was de film bedoeld voor intern gebruik in een presentatie aan de visitatiecommissie over de opleiding. Maar dankzij de  eenvoudige en breed toegankelijke opzet wordt de film nu ook gebruikt om toekomstige studenten te vertellen wat ze van de opleiding kunnen verwachten.

website Fontys OSO